برش لیزری ورق آهن اصفهان (10)

برش لیزری ورق آهن اصفهان
برش لیزر آهن

اضطراری هست شتاب برش در ادامه زمان در دست گرفتن عملیات ارتقاء یابد. ممکن هست شتاب برش لیزری خیلی سرعت بالا باشد و می بایست شتاب را در دست گرفتن کرده و آن را کمتر دهید. می بایست آنالیز شود که آیا فعالیت مولد لیزر طبیعی هست یا این که خیر؛ چنانچه طبیعی است، اعتنا نمایید که مقدار خروجی در دست گرفتن لیزری صحیح تهیه شده باشد. ​This c on​te nt has be en cre ated ​wi᠎th G​SA Con᠎te᠎nt᠎ G᠎en​er​at or Dem over sion.

برش لیزر آهن

اشعه ی لیزر به قدری نیرومند هست که زمانیکه بر روی چکیده از مرحله متمرکز می شود، آن نصیب را ذوب یا این که تبخیر می کند. تعیین نازل لیزر با ضخامت متریال گزینه پردازش مطابقت ندارد؛ براین اساس می بایست نازل و یا این که متریال را ردوبدل کنید.

نازل هد لیزر زخم جدی دارد؛ براین اساس می بایست نازل را به موقع ردوبدل کنید. همانطور که تمامی ما‌درها میدانیم که جرقه برش لیزری به صورت طولانی و مسطح هست و زمان برش آهن به طور معمول شکافهای کمتری به وجود میآید و پیدایش جرقههای غیرعادی بر صافی و میزان مرغوب بودن برش قطعه فعالیت اثر گذاری میگذارد.

چشم هست پس از آن که اثبات کرد کارفرمایش در ادامه خسارت یاد شده نقش داشته و کوتاهى ورزیده سزاوار هست که التماس خسارت نماید و چنانچه نتوانست کوتاهى خسارت رساننده را اثبات نماید چیزى را سزاوار نخواهد بود چنانکه هر گاه خویش شخص در ادامه زیانى که به او رسیده کوتاهى کرده باشد چیزى به او به تیتر جبران خسارت پرداخت نخواهد شد.

اما به کارگیری از جوش لیزری پرهزینه ست و به این برهان در ادامه موردها یگانه که نیاز به یک جوش عمیق با عرض اندک نیاز باشد از آن به کارگیری می شود.

از همین روى به اکتشاف اظهار ذخیره سازى توزیع و انضباط بخشى فنّاورى بى اعتنا بودند. در ادامه همین زمان، می بایست دستگاه برش لیزری را خاموش کرده و مجدد راهاندازی کنید.

اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در ادامه گزینه برش لیزر آهن چهاردانگه بدست آورید به وب سایت ما‌درها مراجعه کنید.

مطلب پیشنهادی

ضخامت برش لیزر در انواع فلزات صدرا لیزر (3)

ضخامت برش لیزر در ادامه اشکال فلزات – صدرا لیزر برش لیزر آهن, سرویس ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.