علت بوی بد کولر آبی چیست ؟

علت بوی بد کولر آبی چیست ؟
کولر آبی

شالوده فعالیت برمبنای رابطهای هست که فی مابین هوادهی کولر و مقدار آب مصرفی برقرار میشود. بر شالوده نتیجه های برنامه، بهترین سیستم سرمایش به جهت بخش ها گازرسانی شده، سیستم های جذبی گازسوز و به جهت بخش ها کازرسانی نشده، کولر آبی با بر چسب جايگاه A و B است.

به جهت همین منظور، برآورد تقاضای اثرگذار از گزاره سرمایش، گرمایش، نیروی محرکه، هوای فشرده و مدلسازی تجهیزات انرژی بر فعال و غیر فعال بخش های ساختمان و صنعت شکل گرفته است.

در ادامه عاقبت کولر آبی در ادامه تام حوزه ها از گزاره ارزش تام شده به جهت خرید، هزینه تعمیر در ادامه شکل پیدایش مشکل، خدمت و مقدار مصرف انرژی، زیاد مقرون به صرفه خواهد بود.

بهترین کولرهای ریز آبی یا این که کولر آبی پرتابل عالی (کولر آبی ریز رومیزی یا این که شالوده دار) می بایست خنکی فوقالعادهای را به جهت محفظه شما به وجود آورد و همین نکته را بهخاطر داشته باشید که حتی چنانچه کالا بدنهی کولر آبی ریز از آهن هم باشد،کولر ابی پرتابل نباید وزن زیاد سنگینی داشته باشد، تا اشخاص توانمند باشند جابهجایی را بهشکل آسان تجربه کنند.

شیر تخلیه در ادامه کف کولر قرار می‌گیرد و زمان تمیز نمودن کولر و یا این که خالی نمودن آب مازاد کولر کاربرد دارد.

سیستم آبرسانی همین کولر آبی به نوع ای طراحی شده هست که همه آب پمپاژ شده بر بر روی پوشالها پخش شده و سبب ساز می شود که در ادامه تابستان از خنکی باد مطبوعی بهره مند گردید .

در ادامه همین آنالیز هزینههای مصارف آب، الکتریسیته و گاز، خرید سیستمها و تجهیزات مربوطه، کارگزاشتن تجهیزات، تعمیرات و مراقبت سیستمهای گزینه بررسی، تحلیل و با یکدیگر مقایسه می‌شوند و آنگاه همین فعالیت در ادامه بارهای برودتی گوناگون هم انجام میگردد تا نتیجه های به دست آمده خاص دانش گاه فنی کالج اراک نباشد و قابل به کارگیری به جهت همه سیستمهای موجود در ادامه تمام جمهوری اسلامی ایران باشد.

پس از اتمام همین سطح و قبل از جا انداختن درپوشها بر بر روی بدنه کلیدی کولر، یک توشه دیگر همه پوشالها را با آب تر کنید.

به کارگیری از اکونومایزر، تله های بخار، تهیه کننده سوخت به هوا، پیش گرمکن هوا، بازیافت آب گرم اتلافی و ایجاد به طور همزمان الکتریسیته و بخار در ادامه فرایندهای صنعتی، به جهت تءمین بخار، جایگزینی موتورهای با راندمان بالا به جای موتورهای استاندارد و به کارگیری از درایوهای در دست گرفتن در ادامه کاربردهایی که الگوی توشه تغییرات اکثری دارد، به کارگیری از کمپرسورهای رفت و برگشتی به جهت دبی های کمتراز 1000 لیتر بر ثانیه و کمپرسورهای سانتریفوژ به جهت دبی های بیش از 1000 لیتر بر ثانیه و به کارگیری چیلرهای جذبی به خصوص از گونه گاز سوز شعله مستقیم از حق تقدم های اقتصادی برنامه تلویزیونی بهینه سازی است.

هدف کلیدی از ارائه همین نوشته بنا کردن برنامه تلویزیونی بلند مدت اجرای راهکارهای اقتصادی بهینه سازی مصرف انرژی در ادامه بخش های ساختمان و صنعت مملکت است.

با اجرای برنامه تلویزیونی بهینه سازی بخش صنعتی، 8/11 % در ادامه مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد. نتیجه های حاصله نشان می­ دهند که به کارگیری از موتورهای بدون­ جاروبک در ادامه همین کاربرد می­ تواند قدمی زیاد وسیع در ادامه صرفه­ جویی در ادامه مصرف انرژی، نگهداری محفظه زیست و کمتر مشکلات ناشی از مصرف بی­ شیوه الکتریسیته در ادامه مملکت باشد. Th is article h as  be​en w ri tt​en ᠎by G SA C᠎ontent᠎ Generat᠎or  DE MO!

با وجود این که برچسب انرژی در ادامه کولرهای آبی نسبت به کولرهای گازی اثر گذاری کمتری در ادامه مصرف سالانه انرژی ساختمانها دارد، البته به برهان به کارگیری 65 % ساختمان­ها از کولر آبی، مساله بهره­وری انرژی کولرهای آبی زیاد حیاتی است.

در ادامه کنار خط مش کارهای فی مابین مدت و درازمدت بهبود بازده کولرها که عمدتاً متوجه بخش طراحی و ایجاد میباشد، باتوجه به توشه غیرهمزمان حدود MW 3000 کولرهای آبی در ادامه پیک توشه کانال سراسری کشور، از شیوه رویه های ساده، اندک هزینه و عملی نظیر ارتقاء قطر مبلغی پروانه و کمتر قطر مبلغی موتور با هزینه ای حدود 30 سکو ارزانتر و حتی با رویه تقریبا پرهزینه جایگزینی موتورهای اندک بازده با موتورهای پربازده با هزینهای حدود 4 سکو ارزانتر می توان حدود MW600 گنجایش پیک توشه کمتر داد.

همین در ادامه حالی هست که در ادامه آزمایشگاههای استاندارد، هوادهی کولر اندازهگیری و به این شیوه ادعای تولید کننده محاسبه میشود. در ادامه زمان خرید کولرآبی می بایست متناسب با فضای منزلتان تعیین نمایید چرا که ممکن هست در ادامه شکل تعیین غلط انرژی و مصرف الکتریسیته بالایی داشته باشد و خنکی مناسب را نداشته باشد.

آبسال یکی از از برندهای مطرح در ادامه ایجاد کولرهای آبی باکیفیت است. به جهت همین فعالیت مغازه کالاپایا مبادرت به معرفی اشکال کولرهای آبی و معرفی برندهای دارای نموده تا راهنمای خرید شما باشد.

سل با ارائه اطلاعاتی جامع و اثرگذار از اشکال مدلهای کولر آبی شما را در ادامه تعیین و خرید کولر آبی صحیح و مطلوب امداد می دهد با تعیین هر متاع به همین داده ها دسترسی پیدا میکنید و در ادامه غایت با تعیین دکمهی افزودن به سبد خرید مبادرت به خرید اینترنتی متاع گزینه حیث خویش در ادامه طی گذراندن روند گوناگون نمایید و جنس را درب خانه تحویل بگیرید.

علاوه بر آن، گارانتی دو ساله و سرویس ها پس از فروش مناسب، به شما اطمینان می دهد که خرید صدق انجام دادید.

باد و هوای خنکِ حاصل از آن ها در ادامه چهار جهت قابل تهیه هست حتی در ادامه مدلی از آن ها همین فعالیت به شکل مداد انجام میشود.

سوله صنعتی آزمایش با سابقهای در ادامه حدود ۶۵ سال، قدیمیترین ایجاد کننده کولر در ادامه مملکت است. به کارگیری از موتورهای آهن­ربا دایم بدون­ جاروبک (و یا این که براشلس) امروزه به برهان مزایای ممتازشان در ادامه اکثری از کاربردهای صنعتی و خانگی گزینه اعتنا قرار گرفته است.

همینطور دارای اشتغال زایی همین جایگزینی هم حائز دارای است: : درصورتی که یک تکنسین یا این که تعمیرکار در ادامه سال 1000دستگاه کولر را با رویه های ذکر شده تصحیح نماید، حدود 2300نفر شغل به جهت 3 سال تولید خواهدشد.

همینطور ملاحظات اقتصادی به کارگیری از موتورهای بدون­ جاروبک و ارتقاء هزینه اول ناشی از سیستم تازه و بقیه ملاحظات فنی در ادامه همین نوشته گزینه مشاجره قرار می­ گیرند.

کولرهای آبی به برهان هزینه پائین، در ادامه اکثر اوقات بخش ها مرکزی و اقلیم گرم و خشک جمهوری اسلامی ایران جهت خنک­ سازی گزینه به کارگیری قرار می­ گیرند و به تیتر یکی از از مصرف­ کنندگان اکثر اقتدار الکتریکی شناخته می­ شوند.

نکته حائز دارای در ادامه گزینه کولرهای آبی همین هست که همین گونه کولر به جهت بخش ها گرم و خشک مطلوب است.

سردخانه سردخانه یکی از از وسایل اضطراری منزله که به هیچ وجه نمیش از آشپزخونه حذفش کرد . یکی از از نشانهها و نشانه ها فساد خازن کولر داغ شدن بیش از حد الکتروموتور آن است.

2. ضخامت بدنه و کف کولر آبی زیاد حیاتی هست زیرا هر چه ضخامت عمده باشد مقاومت کولر در ادامه برابر پوسیدگی ناشی از تابش خورشید یا این که باد و باران ارتقاء پیدا میکند.

به کارگیری از کولرهای آبی عادی یا این که پوشالی، به برهان نیاز به ردوبدل آراسته پوشالها و انتقال آلودگی و گرد و خاک به محفظه درون منزل ممکن هست ایراداتی را تولید کند.

مسئله درسهای چهارم تا ششم، به ترتیب، ردوبدل هوا، کانالکشی و ردوبدل هوا به وسیله هودها است. یکی از از عوارض خنک نبودن کولر، کمبود آب یا این که فقدان آب در ادامه درون کفی هست که چنانچه همین آب از میزان استاندارد کاهش شود، دیگر پمپ اقتدار تر نمودن پوشالها را ندارد.

محل کارگزاشتن کولر آبی می بایست طوری تعیین شود که خدمت سالانه و تماشا ماهانه آن در ادامه فصل گرما میسر باشد، کولر در ادامه پرتگاه و یا این که بر روی شالوده لرزان سوای محک کاری کارگزاشتن نشود.

همین فعالیت منجر میگردد که حرارت محفظه بیرون به بدنه شبکه تأثیر نکند و هوای درون شبکه در ادامه زمان عبور از شبکه گرم نشود.

کالا بدنه کولر آبی – کالا بدنه کولر آبی می تواند زیاد حیاتی باشد پس به کالا و مقدار ضخامت آن توحه کنید.

معمولا مقدار هوادهی کولرهای آبی برحسب فوت مکعب بر دقیقه تحلیل میگردد و سازندگان کولر، مقدار هوادهی متاع تولیدی را بر روی پلاک مشخصات آن حک و به بدنه کارگزاشتن میکنند.

معمولاً کولرهای آبی اثبات را در ادامه پشت بام کارگزاشتن میکنند. هنگامی دکمه پمپ آب کولر را میزنید، شیر تأمین آب کولر آب را به ذیل کولر آبی میآورد تا جایی که آب به مرحله مشخصی رسد و شناور بر روی آب قرار گرفته و فرمان خاموش شدن به شیر بدهد.

هنگامی که آب درون کابین کولر به حد نصاب رسید، شناور با انقطاع نمودن شیر آب اذن ورود آب مازاد را نمیدهد.

یکی از از معایبی که کولر آبی دارااست بوی نامطبوع آن می باشد و این گزینه به نوع ای اثر گذاری گذار بوده که عمده مصرف کنندگان به کارگیری از کولر گازی را به کولر ابی ترجیح دیتا اند.

به کارگیری از پنجره های دو جداره در ادامه ساختمان های ساخته نشده و دو جداره نمودن پنجره های ساختمان های ساخته شده به کارگیری از وسایل خانگی با بالاترین جايگاه بر چسب انرژی و به کارگیری از لامپ های اندک مصرف و فلورسنت مهم توجیه تام اقتصادی هست .

براین اساس خوبتر هست به جهت تعمیر الکتریسیته کولر آبی از یک تکنسین متبحر امداد بگیرید. همینطور یک کولر آبی m3/h 5000 مجهز به موتور بدون­ جاروبک در ادامه آزمایشگاه منشا پایین آزمون هوادهی قرار می­ گیرد.

همینطور نشان دیتا شده هست که هزینههای اول و اعصاب در ادامه چیلرهای تراکمی کاهش از چیلرهای جذبی هست و سیستمهای VAV نسبت به سیستمهای CAV و فنکویل تلاش بهتری دارا هستند و سیستم VRF سپس از سیستم کولر آبی مهم کمترین هزینه اعصاب و اول فی مابین سیستمهای گزینه آنالیز به خصوص سیستم کولر گازی هست و می توان همین سیستم را به علت در دست گرفتن هوشمند و بهینه به تیتر یک سیستم ایدهآل تعیین نمود.

همینطور هزینههای عملیاتی شبیه ایجاد انرژی در ادامه گزینه بهره­وری انرژی وجود نخواهد داشت. فضای اتاق آبادی متر مربع است و گرد و غبار سنباده زنی نیز وجود داره …

تأثیر آلودگی هوا در ادامه محیط­های بسته بیش از آلودگی هوا در ادامه فضای شهری است، چون بیش­تر اشخاص جامعه شهری حدود 80 تا 90 % وقت ها فعالیت و زندگی خویش را در ادامه محیط­های بسته سپری نموده و در ادامه معرض آلودگی هوای همین محیط­­ها میباشند از این­رو دارای آنالیز میزان مرغوب بودن هوای محیط­های بسته واضح می­گردد.

چنانچه پوشال ها را عوض نکید معمولاً با شفاف نمودن کولر تمام فضای منزل بوی بدی می گیرد. آلرژی همیشگیام درباره آب، چشمم را به سوی مبداء همین آب هدر رفته میکشاند.

در ادامه واقع پوشالهای چوبی وسیلهای میباشند به جهت جذب آب تا هنگامی باد ایجاد شده به وسیله کولر از بر روی آن عبور میکند، هوای مرطوب و خنک از شیوه کانالهای کولر وارد ساختمان شود.

پمپ، آب را از شیوه لولههای توزیع آب پمپاژ می کند و پدهای تبخیری را مرطوب نگه میدارد. همین کولر با بعدها طول × عمق × طول: ۱۰۵۰× ۸۵۰× ۸۵۰ میلیمتر به جهت منازل مسکونی نسبتا وسیع طراحی شده تا بتواند به شتاب هوای مکان های مسکونی وسیع را به راحتی خنک کند.

تعمیرکار مکلف هست در ادامه شکل خرید قطعات، فاکتور دارای به شما ارائه کند. البته بهره همین موتورها زیاد پائین هست و جایگزینی آن­ها با موتورهای الکتریکی پربازده گزینه اعتنا دستگاه­های گوناگون حاکمیتی است.

امروزه موضوع آلودگی هوا در ادامه اکثری از شهر­های وسیع گزینه اعتنا قرار گرفته است، در­حالیکه آلودگی هوای داخل ساختمان­ها موضوع زیاد جدی­تر و خطرناک­­­تر به جهت سالم انسان­ها است.

ممکن است شما نیز عالی می دانید که کولر آبی به وسیله یک سیستم زیاد بی آلایش کار خویش را انجام می دهد.

قبل از خط مش انداختن کولر در ادامه فصل تابستان، خدمت کاری کولر انجام شود. همین تحقیق در ادامه فصل تابستان سال 1395 انجام گرفته است.

معمولاً هزینه سرمایه­گذاری اضطراری به جهت بهره­وری انرژی از میزان شبیه به جهت تولید گنجایش تولید، کاهش است. مقادیر ذرات معلق در ادامه نقاط نمونه­برداری مهم کولر گازی کاهش و در ادامه مکان­های مهم کولر آبی عمده اندازه­گیری شده است.

در ادامه همین مطالعه ضمن به کارگیری از دستگاه پارتیکل کانتر با مدت دوران نمونه­برداری دو دقیقه به جهت شمارش ذرات معلق در ادامه محیط­های داخلی مهم کولر گازی، کولر آبی و سوای کولر در ادامه موقعیت گردوغبار و پاک، اثرات ذرات معلق بر سالم انسان و محيط زيست نيز گزینه بررسي قرار گرفته است.

آلاینده­های داخلی از گستره و تنوع بیشتری برخوردار میباشند و منابع ایجاد آلودگی هوا در ادامه محیط­های داخلی( شامل آلاینده­های گازی و ذرات) از مهم­ترین عامل ها کمتر میزان مرغوب بودن هوای محیط­های داخلی است.

ازاین­رو آنالیز حالت آلودگی هوا در ادامه محیط­های بسته در ادامه شهر کرمانشاه هدف تحقیق است. بازدید شده هست که عدم تهویه مطلوب می­تواند منجر ارتقاء آلودگی داخلی شود، چون در ادامه همین وضعیت هوای به اندازه به جهت رقیق­سازی و بیرون کردن آلاینده­های درون ساختمان­ تأمین نمی­شود.

سیستمهای سنتی، مدرن و پرکاربرد تهویه مطبوع نظیر سیستمهای CAV، VAV، حرفه کوئل (بررسی هر سه سیستم ذکرشده با چیلر جذبی شعله مستقیم و چیلر تراکمی اسکرو)، سیستم VRF، کولر گازی و کولر آبی ( مجموعاً ۹ سیستم مختلف) به جهت دانش گاه طراحی و به شکل فنی- اقتصادی با یکدیگر مقایسه میشود.

کولرآبی پرتال در ادامه زمان فعالیت ممکن هست مقداری گرما ایجاد نماید و به جهت خنک نمودن موتور می بایست سیستم تهویه قابل قبولی طراحی شود.

مطلب پیشنهادی

ضخامت برش لیزر در انواع فلزات صدرا لیزر (3)

ضخامت برش لیزر در ادامه اشکال فلزات – صدرا لیزر برش لیزر آهن, سرویس ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.